Lista naših klijenata

Srednjovijekovni festivali

 • Dubrovački srednjovjekovni festival, Dubrovnik 2003.
 • Srednjovjekovni Šibenik, Šibenik 2005.-2006.
 • Vlastelinski sajam Dubovac, 2005. - 2008.
 • Viteški turnir, Blidinje, BiH 2007.
 • Tabor pod Taborom, Desinić 2005.- 2007.
 • Markov sajam, Zagreb 2007., 2008.
 • Ljeto na Lujzijani  i Karolini, Rijeka -Trsat-Opatija 2007., 2008.
 • Renesansni festival, Koprivnica 2006.-2008.
 • Viteški turnir Stubica, Stubica 2005. - 2010.
 • Uskočki dani u Senju, Senj 2008.,2009.
 • Sveta Helena 1557., Sveta Helena 2007., 2008.
 • Zelingradski viteški turnir, Zelingrad 2008.,2009.
 • LegendFest, Pićan, 2008.,2009.
 • Legenda o Ružici, Orahovica, 2009.
 • Zahvala jeseni, Klanjec 2008., 2010.
 • Rapska fjera, 2010.
 • Festivalul Medieval "Cetati Tansilvane", Sibiu(Rumunjska), 2010.